Usmernenie MŠVVaŠ

V súvislosti so šírením koronavírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutie o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách od 30. marca 2020 do odvolania. Podľa neho majú riaditelia škôl zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy, čo už aktuálne naša škola implementovala do praxe prostredníctvom online komunikácie na portáli Edupage a Facebook.

Celé rozhodnutie pripájame TU.

Dátum

04 mar 2020 - 30 apr 2020

Čas

9:00