Marián Vinicay, absolvent

Súkromné gymnázium FUTURUM mi rozšírilo obzory a umožnilo mi spoznať mnohých podobne zmýšľajúcich ambicióznych mladých ľudí. Fakt, že ovládame angličtinu na akademickej úrovni a máme vedomosti o odborných problematikách aj v angličtine, nám jednoznačne zvyšuje šance dostať sa na zahraničné univerzity.