Olympiády a súťaže

Predmetové olympiády a naše úspechy:
3. miesto v krajskom kole Olympiády z AJ
3. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády
Účasť na krajskom kole Olympiády zo SJL
Účasť v krajskom kole Olympiády ľudských práv

Súťaže matematické a logické:
Expert geniality
Klokan
Hlavolamy
Matboj, Náboj

Súťaže v IT oblasti a naše úspechy:
1. miesto v rámci Košického kraja v celoslovenskom súťažnom projekte
Digitálna škola
Účasť v IT súťaži Junior Freshhh

Ďalšie súťaže a úspechy našich študentov:
2. miesto v celoslovenskom kole v unifikovanom futbale
8. miesto v Národnej súťaži Slovenského červeného kríža so zameraním na
prevenciu pred AIDS
Výtvarná súťaž Ako vnímam násilie na deťoch