Benefity školy

IT a anglický jazyk na svetovej úrovni

 • Rozvoj IT zručností 
 • Kontinuálne vzdelávanie na VŠ 
 • Praktické IT a jazykové vyučovanie 
 • Prehľad v svete dát a informácií 
 • Zlepšovanie komunikačných zručností 
 • Zahraniční lektori a študenti
 • Medzinárodné vzdelávacie programy
 • Zahraničné výlety
 • Ďalšie jazyky
 • Kurzy angličtiny
 • Cambridge Assessment Admissions Testing

Pokrokový systém výučby na škole

 • Individuálny pedagogický prístup
 • Rešpektujúca a priateľská atmosféra
 • Zaujímavé predmety a semináre
 • Komunikácia s učiteľom aj cez sociálne siete
 • Otvorená komunikácia školy s rodičom
 • Možnosť individuálneho štúdia
 • Rozvoj osobnosti študenta
 • Podnecovanie kreatívneho prístupu
 • Rozvoj kritického a logického myslenia
 • Záverečná akadémia Akaduturum

Lepší štart na vysokú školu v zahraničí

 • Maturita C1
 • Osvedčenie o štátnej jazykovej skúške
 • Osvedčenie úrovne C1 v AJ z maturitných predmetov
 • Cambridge testovanie
 • Rozvojový program Dof E
 • Mimoškolské aktivity
 • Zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania aj na VŠ
 • Rozvoj osobnosti, sebareflexie a soft skills pre ďalšie vzdelávanie
 • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov praktickou metódou

Ako učíme?

Londýn, GB

Simon David Edmonds, BA

Vyučujeme a komunikujeme praktickou angličtinou. Pripravujeme tak študentov na ďalšie štúdium na zahraničných školách. Navyše presadzujeme vysokoškolský systém výučby, ktorý je blízky formám štúdia na svetových univerzitách.

Londýn, GB

David T. Maxwell

Menší počet študentov v triedach umožňuje náš individuálny prístup a rast priateľskej atmosféry. Zahraniční študenti, medzinárodné programy či zahraničné výlety upevňujú kolektív a umožňujú ďalšie obohatenie praktickej angličtiny.

New York, USA

Paul Nyitray, DVM

Rozvíjame u študentov skúsenosti, ktoré budú využívať v praktickom živote. Učia sa napríklad prezentovať pred auditóriom, správne komunikovať, asertívne myslieť, zvládať stres či riešiť konflikty.

Prijímacie konanie

Príprava na skúšky

Škola pripravuje viaceré aktivity na zoznámenie so školou a na prípravu na prijímacie konanie.

Deň otvorených dverí ponúka možnosť prvého stretnutia a oboznámenia sa so školou, jej hodnotami, spôsobom fungovania i s pedagógmi a študentami, ktorí vám radi odpovedia na vaše otázky. Pripravený program vás zaujímavým a interaktívnym spôsobom prevedie školou, jej filozofiou i zábavnými úlohami, ktoré vás zasvetia do vzdelávacieho programu školy.

Deň otvorených dverí sa uskutoční 8.2.2024 o 17:00 v priestoroch školy na Moyzesovej 5.

Dni otvorenej výučby ponúkajú možnosť vyskúšať si ako študuje na bilingválnom gymnáziu.  Vyberte si jednu, alebo viac vyučovacích hodín a staňte sa na chvíľu našim študentom.  Zoznámite sa tak so spôsobom výučby a našimi učiteľmi, ktorí vám radi odpovedia na vaše otázky.

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky bilingvál a IT

Ide o prípravu na bilingválne alebo IT prijímacie skúšky na akúkoľvek školu. Zahŕňa prípravu zo skúšajúcich predmetov na prijímačkách. Dohromady ide o 24 hodinové kurzy.

Prihlášky na prípravné kurzy na prijímacie skúšky prijímame do 25.9.2023. Prihlásenie možné aj počas priebehu kurzov. 

Prípravné workshopy

Uskutočňujú sa 3 týždne pred prijímacími skúškami. Každý je vedený iným zahraničným lektorom a s iným zameraním (gramatika, konverzácia, písanie, organizačná časť – odbúra v budúcich žiakoch stres a strach zo skúšky).

Prijímacie skúšky

V školskom roku 2024/2025 sa záujemcovia o štúdium na Súkromnom gymnáziu FUTURUM môžu prihlasovať na bilingválne IT alebo bilingválne štúdium. Prihlášku je potrebné podať do 20.3.2024. Termíny konania 1. kola prijímacích skúšok sú 29.4.2024 a 9.5.2024. 

1. kolo prijímacích skúšok

Bližšie informácie o prijímačkách:

Predbežné prihlasovanie na bilingválne IT alebo bilingválne štúdium

Vyplňte prihlasovací formulár na bilingválne IT alebo bilingválne štúdium. Následne vás budeme kontaktovať s informáciami ohľadom podania prihlášky. Prihlášku je nutné podať na svojej základnej škole alebo elektronicky.

Zistite viac o FUTURUM

Viac o fungovaní na možno Vašej budúcej škole sa dozviete na Dni otvorených dverí pre žiakov a rodičov už 8.2.2024, kde zistíte všetky potrebné informácie o FUTURUM.

Otestujte sa ONLINE

Súčasťou prijímacich skúšok je aj gramatický test. Otestujte svoje znalosti na nečisto v online vzorovom teste ako na prijímačkách.

Učebný plán IT a bilingválne štúdium

Aké predmety vás čakajú a v ktorom ročníku? Na aké kurzy sa môžete tešiť? Ktoré predmety budú pre vás tie najzaujímavejšie? Celý inovovaný učebný plán pre 5-ročné bilingválne štúdium a aj náš nový IT program nájdete tu:

Naši študenti

Prečo sme si vybrali túto školu?

Súkromné gymnázium FUTURUM mi rozšírilo obzory a umožnilo mi spoznať mnohých podobne zmýšľajúcich ambicióznych mladých ľudí. Fakt, že ovládame angličtinu na akademickej úrovni a máme vedomosti o odborných problematikách aj v angličtine, nám jednoznačne zvyšuje šance dostať sa na zahraničné univerzity.

Marián Vinicay, absolvent

Marián Vinicay, absolvent

Vždy si hovorím: “Rob to, čo ťa najviac zaujíma a plň si svoje sny!” Gymnázium Futurum ma v mnohom podporilo a obohatilo. Medzi najväčšie benefity rátam zlepšenie úrovne mojej angličtiny, pomoc od zahraničných učiteľov a samozrejme spoznanie úžasných ľudí, ktorí vždy radi pomôžu.

Daniela Baganich (V. K)

Daniela Baganich (V. K)

Gymnázium Futurum mi už v prvom ročníku dalo veľa. Priateľov, zážitky, skúsenosti. Za všetko som veľmi vďačná. A najmä za to, že mám možnosť naďalej zdokonaľovať svoju angličtinu. Vraciam to škole tým, že sa zapájam do rôznych školských aktivít, ale aj prácou v časopise, ktorá ma nesmierne napĺňa.

Veronica Lacová (II.KA)

Veronica Lacová (II.KA)

Riaditeľka školy

Zástupkyňa školy

Naši učitelia

Galéria školy

Pošlite nám správu

Kontaktný formulár