Nová unikátna základna škola FUTURUM

Náším systémom vzdelávania pomáhame deťom nadobudnúť vedomosti a zručnosti, rozvíjať ich talent a schopnosti za prítomnosti anglického jazyka od 1. ročníka až po maturitu. No zároveň ich učíme postaviť sa svetu a sebe samému čelom. Naším cieľom je pomôcť deťom spoznať seba samých, ako aj svet okolo, otvárať im brány k lepšiemu životu a rozvíjať ich schopnosti a talent.

1
3
2
4
1
3
4
2

Dajte svojim deťom ten najlepší základ do života

Do prvého ročníka na Základnú školu FUTURUM môžete prihlásiť každé dieťa. Stačí zaslať prihlášku.

Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 stále trvá do 30.6.2023.

Meníme hranice vzdelávania a rozvoja detí

Každé nadanie si zaslúži rozvíjanie. Sme tu pre budúceho vedca, umelca, technika aj športovca. Ponúkame vzdelávanie, ktoré dáva dostatok priestoru na posilňovanie nadania. Rešpektujeme osobnosť každého jedného žiaka a podporujeme jeho tvorivosť a originalitu. Pripravujeme žiakov na život vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení.

Naše hodnoty

 • Vždy o krok vpred a neustále sa zlepšujúci
 • Profesionalita v každom smere
 • Škola podporujúca zdravie
 • Otvorenosť, úprimnosť a integrita
 • Tímovosť a kolegialita
 • Zodpovednosť
 • Maximálne nasadenie a nadšenie
 • Žiadne zvýhodňovanie

Profil absolventa

 • Sociálne a komunikačné schopnosti
 • Uplatnenie matematického myslenia
 • Spôsobilosti v oblasti informačných technológií
 • Ekonomické znalosti
 • Znalosti riešiť problémy
 • Spôsobilosti k celoživotnému vzdelávaniu
 • Pracovné schopnosti

Aj malá škola môže vychovať veľkých ľudí.

Jedinečný systém vzdelávania

 • Jedinečný vzdelávací program
 • Metodika CLIL vo vyučovaní
 • Dlhoročné skúsenosti
 • Menší počet detí v triedach
 • Komfort a bezpečie
 • Vzbudzovanie záujmu
 • Motivovaní pedagógovia
 • Komunita a prepojenie s gymnáziom
 • Projekty podporujúce zdravie

Jazyky a využitie metodiky CLIL

 • 5 hodín anglického jazyka týždenne
 • Plus anglický jazyk aj počas nejazykových hodín
 • Použitie jazyka prirodzene, nie v umelo navodených situáciách
 • Anglický jazyk ako nástroj myslenia
 • Druhý cudzí jazyk
 • Mediálna výchova
 • Enviromentálna výchova
 • Osobnostný a sociálny rozvoj
 • Dopravná výchova

Celodenná podpora v jednej cene na splátky

 • Od 6:30 do 18:00
 • Starostlivosť o dieťa
 • Morálne vedenie
 • Zdravá strava po celý deň
 • Učebnice
 • Zošity
 • Písacie potreby
 • Letný detský tábor zadarmo
 • Školský klub

Spoznajte základnú školu FUTURUM osobne

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Prihláste sa do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka stále trvá do 30. 6. 2023 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na Moyzesovej 5 v Košiciach. Ak máte viac otázok kontaktujte nás na zakladnaskola@futurumkosice.sk alebo pomocou formulára a my sa Vám ozveme so všetkými potrebnými informáciami.

  Galéria