Nová unikátna základna škola FUTURUM

Náším systémom vzdelávania pomáhame deťom nadobudnúť vedomosti a zručnosti, rozvíjať ich talent a schopnosti za prítomnosti anglického jazyka od 1. ročníka až po maturitu. No zároveň ich učíme postaviť sa svetu a sebe samému čelom. Naším cieľom je pomôcť deťom spoznať seba samých, ako aj svet okolo, otvárať im brány k lepšiemu životu a rozvíjať ich schopnosti a talent.

1
3
2
4
1
3
4
2

Dajte svojim deťom ten najlepší základ do života

Do prvého ročníka na Základnú školu FUTURUM môžete prihlásiť každé dieťa. Stačí zaslať elektronickú prihlášku.

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 prebieha 3. a 4.4.2024.

Deti do 2. až 8. ročníka prijímame na základe žiadosti o prestup.

Meníme hranice vzdelávania a rozvoja detí

Každé nadanie si zaslúži rozvíjanie. Sme tu pre budúceho vedca, umelca, technika aj športovca. Ponúkame vzdelávanie, ktoré dáva dostatok priestoru na posilňovanie nadania. Rešpektujeme osobnosť každého jedného žiaka a podporujeme jeho tvorivosť a originalitu. Pripravujeme žiakov na život vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení.

Naše hodnoty

 • Vždy o krok vpred a neustále sa zlepšujúci
 • Profesionalita v každom smere
 • Škola podporujúca zdravie
 • Otvorenosť, úprimnosť a integrita
 • Tímovosť a kolegialita
 • Zodpovednosť
 • Maximálne nasadenie a nadšenie
 • Žiadne zvýhodňovanie

Profil absolventa

 • Sociálne a komunikačné schopnosti
 • Uplatnenie matematického myslenia
 • Spôsobilosti v oblasti informačných technológií
 • Ekonomické znalosti
 • Znalosti riešiť problémy
 • Spôsobilosti k celoživotnému vzdelávaniu
 • Pracovné schopnosti

Aj malá škola môže vychovať veľkých ľudí.

Jedinečný systém vzdelávania

 • Jedinečný vzdelávací program
 • Metodika CLIL vo vyučovaní
 • Dlhoročné skúsenosti
 • Menší počet detí v triedach
 • Komfort a bezpečie
 • Vzbudzovanie záujmu
 • Motivovaní pedagógovia
 • Komunita a prepojenie s gymnáziom
 • Projekty podporujúce zdravie

12 hodín angličtiny a metodika CLIL

 • 5 hodín anglického jazyka
 • 1 hodina – Prvouka s metodikou CLIL
 • 6 hodín školský klub s native speakerom
 • Domáce úlohy a aktivity v školskom klube v angličtine
 • Druhý cudzí jazyk
 • Bilingválny lego krúžok robotiky
 • Pohybová príprava
 • Anglický jazyk ako nástroj myslenia

Celodenná podpora v jednej cene

 • Od 6:30 do 18:00
 • Starostlivosť o dieťa
 • Morálne vedenie
 • Zdravá strava po celý deň
 • Učebnice
 • Zošity
 • Písacie potreby
 • Moderná telocvičňa
 • Školský klub
 • Priestory v centre na Moyzesovej 5

Spoznajte základnú školu FUTURUM osobne

Prihláste sa do 1. ročníka

Zápis do 2. - 8. ročníka je možný na základe žiadosti o prestup. Ak máte viac otázok kontaktujte nás na zakladnaskola@futurumkosice.sk alebo pomocou formulára a my sa Vám ozveme so všetkými potrebnými informáciami.

  Galéria