Vitajte na našej stránke!

Prečo práve FUTURUM?

PRÍPRAVA DO IT A JAZYKOVÉHO SVETA
POKROKOVÝ SYSTEM VÝUČBY
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
DOBRÉ MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
Medzinárodný rozvojový program DofE

Aké sú naše ciele?

Sme škola, ktorá sa hrdí jedinečným prístupom k študentom. Sú vedení k systému vysokoškolského štúdia, k prirodzenej zvedavosti po poznaní a k potrebe celoživotného vzdelávania. Dôkazom sú aj naši absolventi, z ktorých väčšina študuje na zahraničných univerzitách. Veľkým plusom vo vzdelávaní sú dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, ktoré sa rozvinuli do „interaktívnej“ formy, či už vo vzdelávaní, alebo výchove.

Naším cieľom je byť modernou školou tohto storočia a umožniť študentom rásť nielen vo vedomostiach, ale aj v skúsenostiach a ľudskosti. Vedieme ich k rozvíjaniu nevyhnutných zručností ako komunikácia, prezentácia, riešenie konfliktov či zvládanie stresu. Nevynechávame otázky zdravého životného štýlu a pomoci druhým. Vďaka tomu sa zo študentov stávajú sebaistejší, cieľavedomejší, samostatnejší a proaktívni ľudia.

PaedDr. Lenka Takáčová

manažérka školy

SG Futurum v spolupráci s Cambridge Assessment Admissions Testing poskytuje prijímacie testy na najlepšie univerzity vo Veľkej Británii.

Skúšky sú špecifikované podľa predmetov – medicína, filozofia, politológia, ekonómia, právo, matematika a ďalšie. 

Ďalšie spolupráce

logo 12

CANCOM Slovakia s.r.o.

Protifašistických bojovníkov 11, Košice

Spoločnosť CANCOM Slovakia je odborným garantom nášho IT odboru, kde študenti môžu už na strednej škole získať prax a náhľad v celosvetovej IT spoločnosti.

jazykova_skola_logo

Štátna jazyková škola

Hlavná 113, Košice

Študenti maturitného ročníka majú možnosť po splnení kritérií získať osvedčenie o štátnej odbornej jazykovej skúške v spoločenskovednom, prírodovednom alebo ekonomickom odbore.

FMMR TU v Košiciach

Boženy Němcovej 32, Košice

Vďaka tejto spolupráci majú študenti pri svojom vzdelávaní možnosť využívať odborné laboratóriá fakulty.

Kde sa môžeme vidieť?

SG Futurum poskytuje pre ZŠ individuálne dni otvorenej výučby a individuálne prezentácie

Chceš u nás študovať?

Svoju prihlášku nájdete u výchovného poradcu na vašej škole.

Možné sú PRESTUPY z iných škôl.