Prečo DIGITÁLNE vzdelanie?

Budúcnosť je digitálna, preto našich študentov učíme digitálnym zručnostiam pre ich budúce uplatnenie v zamestnaní. Prognózy ukazujú, že 65% detí bude mať v budúcnosti povolanie, ktoré v súčasnosti ešte neexistuje.

Aby sme pripravili našich absolventov pre budúcnosť či už pri ďalšom štúdiu na univerzite alebo pri uplatnení v praxi, využívame moderné vzdelávacie postupy a technológie.

Za účelom vytvorenia IT gymnázia sme sa spojili s medzinárodným poskytovateľom IT služieb – inovatívnou spoločnosťou CANCOM Slovakia. Naša spolupráca sa zakladá na prepojení teórie s pravidelnou praxou s profesionálmi z CANCOM. Budúci absolvent IT štúdia bude vedieť svoju osobnosť rozvíjať v akejkoľvek oblasti, s kritickým myslením a nemalou dávkou teoretických aj praktických vedomostí v oblasti digitálnych technológií pre uplatnenie v IT sektore už po skončení stredoškolského vzdelania.

Hlavné benefity

 • Príprava na kariéru v IT alebo vysokú školu
 • Možnosť zamestnať sa v akejkoľvek medzinárodnej IT spoločnosti
 • Účasť špecialistov z CANCOM Slovakia pri vzdelávaní
 • Náhľad do fungovania medzinárodnej IT spoločnosti
 • Uplatnenie aj v odvetviach ako automatizácia, robotika, medicína, stavebníctvo, manažment a iné.

Unikátne predmety

 • Programovanie
 • Operačné systémy
 • Databázy
 • Public cloud
 • IT zručnosti
 • Informatika
 • Počítačové systémy a siete

Podporujeme IT už na gymnázialnej úrovni.

Neexistuje snáď oblasť, kde by sa nevyužívali informačno-komunikačné technológie. Sú všade navôkol nás. V každom odbore, v každom zameraní, a to aj v humanitnom. Súkromné gymnázium FUTURUM myslí do budúcnosti. Veď samo o sebe to má aj v názve. Budúcnosť študentov v IT vidí aj jedna z najinovatívnejších mladých progresívnych IT firiem v Košiciach CANCOM Slovakia. Spojili sa a uzavreli spoluprácu. FUTURUM povýšilo svoje bilingválne anglické gymnázium aj na gymnázium informačných technológií.

Celý článok

V čom sme iní

“Projektový manažment a procesné riadenie je súčasťou každého projektu. Tieto predmety sa v učebných osnovách stredných škôl nenachádzajú, preto sme veľmi radi, že študenti získajú skúsenosti z tejto oblasti už teraz.”

Zuzana Nemčíková

Zuzana Nemčíková

Project Manager, CANCOM Slovakia

“Na škole sa mi veľmi páči uvoľnená atmosféra počas hodín. IT štúdium na FUTURUM som si vybral preto, lebo celý svet sa pomaly ale isto digitalizuje a chcem byť jeho súčasťou. Je super vidieť ako funguje práca v modernej IT spoločnosti už počas školy a čo všetko to obnáša, a zároveň je to niečo iné ako sa len učiť. Určite nás to pripravuje na našu profesionálnu budúcnosť.”

Tony Kalináč

Tony Kalináč

Študent prvej IT triedy

“IT firmy ponúkajú priestor pre sebarealizáciu, pretože práca vyžaduje kreativitu a inovatívne myslenie. To sú vlastnosti, ktoré si študenti na IT štúdiu taktiež rozvíjajú.”

Peter Gonda

Peter Gonda

Team Leader, CANCOM Slovakia

“Jediný dôležitý faktor pre IT spoločnosti je know-how ľudí v našom regióne. Možnosť je sa spoliehať na klasické školstvo, alebo sa o to môžeme pričiniť sami, a sme veľmi radi, že sme našli partnera FUTURUM, s ktorým sme schopní rozvíjať odbor IT. Naša spolupráca dáva možnosť dostať najlepších študentov na IT, dať im kvalitnú teoretickú výučbu, spojiť to s praktickým vzdelávaním u nás v CANCOMe a zobrať ich už počas stredoškolského štúdia do sveta medzinárodnej globálnej spoločnosti kde vedia získavať prax a ďalej ju rozvíjať.”

Matúš Čopík

Matúš Čopík

Managing Director, CANCOM Slovakia

“To čím sme jedineční sú aj naše predmety. Sú to predmety Počítačové siete, Programovanie, Databázové systémy, Operačné systémy a novinka žiadaná na trhu práce, ktorým je predmet Public cloud. Na IT odbore študenti majú aj predmet Manažérske zručnosti, kde sa stretávajú s tímovou spoluprácou, kritickým myslením, budovaním projektov, aby boli pripravení na trh práce a prínosom v každej IT spoločnosti.”

Andrea Hricová

Andrea Hricová

Informatika / Zástupkyňa školy

O partneroch

Od roku 2012 FUTURUM študentom v Košiciach vytvára stimulujúce podmienky a prostredie. Ponúka 5 ročnú anglickú bilingválnu formu štúdia a 4 ročnú IT formu štúdia akreditovanú Ministerstvom školstva. Študenti sú od začiatku vedení k systému vysokoškolského štúdia, snažíme sa rozvíjať ich hlad po poznaní a potrebu celoživotne sa vzdelávať. FUTURUM v Košiciach nadväzuje na úspešné fungovanie základnej školy a gymnázia FUTURUM v Trenčíne.

Od roku 1992 pomáha svojim zákazníkom pri zjednodušovaní zložitých podnikových IT procesov a zvyšuje ich obchodné úspechy implementáciou moderných technológií. Ponuka IT riešení skupiny CANCOM zahŕňa konzultácie, implementáciu, služby a správu IT systémov. Celosvetovo zamestnáva viac ako 4 000 zamestnancov v krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko, Slovensko, Veľká Británia a USA.

Máte záujem o štúdium alebo otázku?

  Ľudia za projektom

  Jana Kolarovičová

  Riaditeľka FUTURUM

  Celý svoj profesijný život sa venuje vzdelávaniu slovenských aj zahraničných študentov. Aj ona považuje počítačové zručnosti za mimoriadne dôležité, a preto vníma založenie IT gymnázia ako možnosť vyprofilovať absolventov pripravených pre prax a súčasne na UNI štúdium využívajúce moderné technológie dnešnej doby. Chce pokračovať v šľapajach trenčianskeho gymnázia v „slovenskom Silicon Valley“ , pretože potreba na trhu práce v Košiciach v tejto oblasti neustále rastie.

  Matúš Čopík

  Managing director CANCOM

  Pracuje viac ako 15 rokov v IT a telekomunikačnom sektore, väčšinu času na manažérskych pozíciách a funkciách. V posledných dvoch rokoch buduje a vedie spoločnosť CANCOM Slovakia s.r.o. v Košiciach. Predtým bol zodpovedný za globálne bezpečnostné operačné stredisko v rámci spoločnosti Freudenberg IT. Aktívne sa tiež podieľa na všetkých témach týkajúcich sa ochrany osobných údajov v rámci EÚ ale aj USA. Má skúsenosti s budovaním globálnych operačných centier pre IT spoločnosti predovšetkým v Košiciach v oblasti telekomunikácií a celého IT.

  Lenka Takáčová

  Manažérka FUTURUM

  Svoje dlhoročné manažérske skúsenosti získala v Education Training & Conculting Company, a.s. ako senior area manager. V roku 2013 založila Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach zamerané na anglické bilingválne štúdium.  Pretože škola je od roku 2016 členom IT Valley, s nadšením podporila aj myšlienku vzniku IT gymnázia, ktorá sa zrodila v Trenčíne, kde už tretí rok prebieha úspešné vzdelávanie v tomto odbore a prepája teóriu s praxou, bilingválne štúdium s IT štúdiom.

  Andrea Hricová

  Informatika FUTURUM

  Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach s aprobáciou matematika – informatika. Po skončení vysokej školy pracovala na Ústave digitálnych technológii, Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity. Celý svoj profesijný život pôsobí v IT sfére z rôznych pohľadov, preto si dôležitosť digitálnych vedomostí a zručností  uvedomuje. Chce sa preto podieľať na zvyšovaní digitálnej gramotnosti mladých ľudí a odovzdávať svoje vedomosti žiakom IT odboru.

  Odpovedz na otázku a vyhraj SMARTWATCH

  Si maniak alebo maniačka do IT technológií? Tak táto súťaž je niečo pre teba! Odpovedz nám na jednoduchú otázku a môžeš vyhrať štýlové smart hodinky, ktoré ti bude závidieť nejeden spolužiak. Cenu do súťaže venoval náš partner CANCOM Slovakia – odborný partner nového IT programu na FUTURUM.

  Vyhrať smartwatch

  Spoznajte IT osobne

  Prihlásenie na IT štúdium

  Prihlášku na IT je potrebné podať do 20.3.2024 elektronicky alebo osobne výchovnému poradcovi ZŠ.