Prečo DIGITÁLNE vzdelanie?

Budúcnosť je digitálna, preto našich študentov učíme digitálnym zručnostiam pre ich budúce uplatnenie v zamestnaní. Prognózy ukazujú, že 65% detí bude mať v budúcnosti povolanie, ktoré v súčasnosti ešte neexistuje.

Aby sme pripravili našich absolventov pre budúcnosť či už pri ďalšom štúdiu na univerzite alebo pri uplatnení v praxi, využívame moderné vzdelávacie postupy a technológie.

Kontaktujte nás

Za účelom vytvorenia IT gymnázia sme sa spojili s medzinárodným poskytovateľom IT služieb – inovatívnou spoločnosťou CANCOM Slovakia. Naša spolupráca sa zakladá na prepojení teórie s pravidelnou praxou s profesionálmi z CANCOM. Budúci absolvent IT štúdia bude vedieť svoju osobnosť rozvíjať v akejkoľvek oblasti, s kritickým myslením a nemalou dávkou teoretických aj praktických vedomostí v oblasti digitálnych technológií pre uplatnenie v IT sektore už po skončení stredoškolského vzdelania.

Škola budúcnosti nemyslí len na angličtinu, ale aj na informačné technológie

Neexistuje snáď oblasť, kde by sa nevyužívali informačno-komunikačné technológie. Sú všade navôkol nás. V každom odbore, v každom zameraní, a to aj v humanitnom. Súkromné gymnázium FUTURUM myslí do budúcnosti. Veď samo o sebe to má aj v názve. Budúcnosť študentov v IT vidí aj jedna z najinovatívnejších mladých progresívnych IT firiem v Košiciach CANCOM Slovakia. Spojili sa a uzavreli spoluprácu. FUTURUM povýšilo svoje bilingválne anglické gymnázium aj na gymnázium informačných technológií.

Celý článok

FAQ

Teoretické vedomosti a najmä praktické zručnosti v oblasti moderných IT technológií za pomoci odborníkov z CANCOM využiteľné v globálnom IT prostredí, ako aj efektívne a plynule komunikovať v cudzích jazykoch.

Čo sa naučím?

Hlavným predpokladom je záujem o oblasť informačných technológií, zvedavosť a chuť učiť sa nové veci.

Aké vedomosti z IT potrebujem, aby som mohol študovať na FUTURUM?

Na akejkoľvek pozícii vo svete IT je angličtina nevyhnutná. FUTURUM ako bilingválne gymnázium sa zameriava aj na túto oblasť a cielene pripravuje študentov IT odboru v príslušnej terminológii.

V čom je FUTURUM lepšie ako iné IT gymnáziá?

Na Slovensku je dosť možností výberu univerzity a odboru v tejto oblasti – od aplikovanej informatiky, učiteľstva, počítačového modelovania, cez hospodársku informatiku, vojenské informačné systémy, výrobné technológie,  po robotiku a kybernetiku.

Na akej vysokej škole budem môcť študovať?

O partneroch

Od roku 2012 FUTURUM študentom v Košiciach vytvára stimulujúce podmienky a prostredie. Ponúka 5 ročnú anglickú bilingválnu formu štúdia a 4 ročnú IT formu štúdia akreditovanú Ministerstvom školstva. Študenti sú od začiatku vedení k systému vysokoškolského štúdia, snažíme sa rozvíjať ich hlad po poznaní a potrebu celoživotne sa vzdelávať. FUTURUM v Košiciach nadväzuje na úspešné fungovanie základnej školy a gymnázia FUTURUM v Trenčíne.

Od roku 1992 pomáha svojim zákazníkom pri zjednodušovaní zložitých podnikových IT procesov a zvyšuje ich obchodné úspechy implementáciou moderných technológií. Ponuka IT riešení skupiny CANCOM zahŕňa konzultácie, implementáciu, služby a správu IT systémov. Celosvetovo zamestnáva viac ako 4 000 zamestnancov v krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko, Slovensko, Veľká Británia a USA.

Máte záujem o štúdium alebo otázku?

Ľudia za projektom

Jana Kolarovičová

Riaditeľka FUTURUM

Celý svoj profesijný život sa venuje vzdelávaniu slovenských aj zahraničných študentov. Aj ona považuje počítačové zručnosti za mimoriadne dôležité, a preto vníma založenie IT gymnázia ako možnosť vyprofilovať absolventov pripravených pre prax a súčasne na UNI štúdium využívajúce moderné technológie dnešnej doby. Chce pokračovať v šľapajach trenčianskeho gymnázia v „slovenskom Silicon Valley“ , pretože potreba na trhu práce v Košiciach v tejto oblasti neustále rastie.

Matúš Čopík

Managing director CANCOM

Pracuje viac ako 15 rokov v IT a telekomunikačnom sektore, väčšinu času na manažérskych pozíciách a funkciách. V posledných dvoch rokoch buduje a vedie spoločnosť CANCOM Slovakia s.r.o. v Košiciach. Predtým bol zodpovedný za globálne bezpečnostné operačné stredisko v rámci spoločnosti Freudenberg IT. Aktívne sa tiež podieľa na všetkých témach týkajúcich sa ochrany osobných údajov v rámci EÚ ale aj USA. Má skúsenosti s budovaním globálnych operačných centier pre IT spoločnosti predovšetkým v Košiciach v oblasti telekomunikácií a celého IT.

Lenka Takáčová

Manažérka FUTURUM

Svoje dlhoročné manažérske skúsenosti získala v Education Training & Conculting Company, a.s. ako senior area manager. V roku 2013 založila Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach zamerané na anglické bilingválne štúdium.  Pretože škola je od roku 2016 členom IT Valley, s nadšením podporila aj myšlienku vzniku IT gymnázia, ktorá sa zrodila v Trenčíne, kde už tretí rok prebieha úspešné vzdelávanie v tomto odbore a prepája teóriu s praxou, bilingválne štúdium s IT štúdiom.

Andrea Hricová

Informatika FUTURUM

Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach s aprobáciou matematika – informatika. Po skončení vysokej školy pracovala na Ústave digitálnych technológii, Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity. Celý svoj profesijný život pôsobí v IT sfére z rôznych pohľadov, preto si dôležitosť digitálnych vedomostí a zručností  uvedomuje. Chce sa preto podieľať na zvyšovaní digitálnej gramotnosti mladých ľudí a odovzdávať svoje vedomosti žiakom IT odboru.

Odpovedz na otázku a vyhraj SMARTWATCH

Si maniak alebo maniačka do IT technológií? Tak táto súťaž je niečo pre teba! Odpovedz nám na jednoduchú otázku a môžeš vyhrať štýlové smart hodinky, ktoré ti bude závidieť nejeden spolužiak. Cenu do súťaže venoval náš partner CANCOM Slovakia – odborný partner nového IT programu na FUTURUM.

Vyhrať smartwatch
logo_footer1

Ďakujeme za vašu návštevu!
Ostaňme v kontakte a sledujte nás na:

Odber noviniek

Copyright © 2019 Futurum. All Rights Reserved. Created by Zoomzoom.