Prednášky a besedy

  • Prezentácie zahraničných študentov cez Rotary Exchange program (napríklad z USA, Austrálie či Argentíny)
  • Prednášky s odborníkmi o aktuálnych témach (finančná gramotnosť, umelá inteligencia, psychologické témy, zdravie,…)
  • Stretnutia s motivátormi ako Tomi Kid, Strapo, Laci Strike, Janka Travelhackerka či Bekim Aziri, ktorí predstavujú a približujú svoje príbehy a riešenia často zdanlivo nevyriešiteľných problémov, ako sú predsudky, telesný handicap, životné údely a podobne.
  • Cez portál Pre stredoškolákov sa naši študenti tretieho, štvrtého a piateho ročníka zúčastnili študentských volieb. Išlo o simulované voľby do Európskeho parlamentu.