School Assembly

je zhromaždenie pedagógov a študentov školy, ktoré sa koná vždy na konci mesiaca. Ide o podujatie, v ktorom dostávajú priestor študenti, pedagógovia i riaditeľ školy. Riaditeľ informuje o chode školy a zapája do nej všetkých členov. Študenti majú možnosť vyjadriť svoje postrehy, prispieť svojím tvorivým potenciálom. V rámci stretnutia sa na základe výsledkov školských a mimoškolských aktivít vyhlasuje najlepší študent a trieda mesiaca.

logo_footer1

Ďakujeme za vašu návštevu!
Ostaňme v kontakte a sledujte nás na:

Odber noviniek

Copyright © 2019 Futurum. All Rights Reserved. Created by Zoomzoom.