School Assembly

je zhromaždenie pedagógov a študentov školy, ktoré sa koná vždy na konci mesiaca. Ide o podujatie, v ktorom dostávajú priestor študenti, pedagógovia i riaditeľ školy. Riaditeľ informuje o chode školy a zapája do nej všetkých členov. Študenti majú možnosť vyjadriť svoje postrehy, prispieť svojím tvorivým potenciálom. V rámci stretnutia sa na základe výsledkov školských a mimoškolských aktivít vyhlasuje najlepší študent a trieda mesiaca.