The Cookie Day

Každý mesiac sa koná predaj koláčikov, ktorý usporadúva zakaždým iná trieda. Doma ich napečú samotní študenti a rodičia, aby bola výťažkom z ich predaja podporená dobrá vec. Minulý školský rok sme podporovali neziskovú organizáciu Svetielko pomoci, n. o. a Úniu vzájomnej pomoci Ľudí a psov.