Deň otvorených dverí

Rozhodli sme sa, že tento deň venujeme všetkým, ktorí majú chuť stráviť príjemné popoludnie a zaujímajú sa o kvalitné štúdium cudzích jazykov, pokrokový systém výučby, o prostredie s dobrými medziľudskými vzťahmi. Chceme, aby bol tento deň pre Vás prínosom i príjemne strávenými chvíľami, preto sme pripravili bohatý moderovaný program.

16:00 REGISTRÁCIA
16:30 MODEROVANÝ HLAVNÝ PROGRAM
👉Prezentácia školy, jej hodnôt, cieľov, úspechov.
👉Predstavenie zahraničných lektorov, spôsobu výučby a
vedenia študentov.
👉Priblíženie dobrovoľníckych aktivít študentov

17:00 DOPLNKOVÝ PROGRAM
👉Spevácke vystúpenie Andrého Tatarku
👉Zážitové aktivity v označených triedach:
ZAŽITE – skrátená vyučovacia hodina so zahraničnými lektormi
VYSKÚŠAJTE – testovanie, prijímacie pohovory na nečisto
SPOZNAJTE – individuálne konzultácie riaditeľa školy (k štúdiu, prijímacím pohovorom a pod.)
ZABAVTE SA – “chill zóna” (hry, play station,a pod.)

👉K tomu čaj, kávička a príjemne strávené chvíle.

Srdečne Vás pozývame 30. januára 2020 do priestorov školy na Grešákovej 1 v Košiciach.

Tešíme sa na Vás!

Facebook udalosť TU

Dátum

30 jan 2020

Čas

16:00