Gymnázium FUTURUM Deň otvorených dverí 2024 – bilingválne štúdium

Rozhodli sme sa, že tento deň venujeme všetkým, ktorí majú chuť stráviť príjemné popoludnie a zaujímajú sa o kvalitné štúdium cudzích jazykov a prostredie s dobrými medziľudskými vzťahmi. Chceme, aby bol tento deň pre Vás prínosom i príjemne strávenými chvíľami, preto sme pripravili bohatý moderovaný program.

17:00 REGISTRÁCIA
17:30 MODEROVANÝ HLAVNÝ PROGRAM
👉Prezentácia školy, jej hodnôt, cieľov, úspechov.
👉Predstavenie zahraničných lektorov, spôsobu výučby a
vedenia študentov.
👉Priblíženie dobrovoľníckych aktivít študentov

18:00 DOPLNKOVÝ PROGRAM
👉Kultúrny program
👉Zážitkové aktivity v označených triedach:
ZAŽITE – skrátená vyučovacia hodina so zahraničnými lektormi
VYSKÚŠAJTE – testovanie, prijímacie pohovory na nečisto
SPOZNAJTE – individuálne konzultácie riaditeľa školy (k štúdiu, prijímacím pohovorom a pod.)
ZABAVTE SA – “chill zóna” (hry, play station a pod.)
UPGRADNITE SA – predstavenie IT programu v spolupráci so spoločnosťou CANCOM Slovakia

👉K tomu čaj, kávička a príjemne strávené chvíle v našej kuchynke.

Srdečne Vás pozývame 8. februára 2024 do priestorov školy na Moyzesovej 5 v Košiciach.

Prihlásiť sa môžete na PRIHLASOVANIE NA DOD

Tešíme sa na Vás!

Dátum

08 feb 2024

Čas

17:00 - 19:00

Viac informácií

Prihláška

Miesto

Moyzesová 5, Košice
Prihláška