Týždeň otvorenej výučby

Pozývame vás na Týždeň otvorenej výučby, ktorý žiakom 8. a 9. ročníka priblíži
spôsob výučby a umožní vyskúšať si priebeh hodín. Vyberte si deň a hodiny, na
ktorých by ste sa chceli zúčastniť a zoznámte sa so zahraničnými lektormi,
pedagógmi, priestormi školy a presvedčte sa o jej jedinečnej atmosfére. Vďaka
malému počtu študentov v triedach vládne medzi študentami priateľská atmosféra.
Pedagógovia zas majú možnosť pristupovať k študentom individuálne. To sú výhody
štúdia, ktoré sa oplatí zažiť.
Vyberte si hodiny, ktoré by ste chceli navštíviť. Každý žiak dostane potvrdenie
o účasti, ktoré môže odovzdať svojmu triednemu učiteľovi.
Srdečne vás pozývame na stretnutie s nami!

Facebook udalosť TU

Dátum

04 feb 2020 - 07 feb 2020

Čas

Celý deň