Reprezentácie školy

2018/2019

Daniela Baganich

Krajské kolo Olympiády z AJ
3. miesto,
aktívna účasť na projekte Dofe

Dorian Merešš

Krajské kolo súťažného projektu Digitálna škola
1. miesto

Rastislav Vojtuš

Krajské kolo Geografickej olympiády
3. miesto,
Top študent za šk. rok 2018/2019

Johana Gaberová, Veronica Lacová, Vanesa Vaľková

Národná súťaž Slovenského červeného kríža so zameraním na prevenciu pred AIDS
8. miesto

Martin Kostovčík, Tobias Jäger, Samuel Vrábeľ, Jakub Bodi

Celoslovenské kolo unifikovaného futbalu
2. miesto

Ján Kresňák, Rastislav Vojtuš, Tomáš Hazes

Celoslovenské kolo v unifikovanom futbale, 2. miesto

Tobias Jäger

Top ročníková práca za šk.rok 2018/2019, 2. miesto v celoslovenskom kole v unifikovanom futbale

Johana Gaberová

1. miesto za svoju pôvodnú báseň „Starina“ v súťaži „Express it! Poetry Slam“

Simona Antalová

aktívna práca na projekte „Veľkáči čítaju malkáčom“, aktívna účasť na projekte Dofe

Alexandra Drozdová

aktívna práca na projekte „Veľkáči čítaju malkáčom“

Veronica Lacová

2. miesto za pôvodnú báseň „American Dream“ v súťaži „Express it! Poetry Slam“