Simon D. Edmonds – anglický jazyk, písanie v anglickom jazyku, úvod do vedy, história v anglickom jazyku