Akreditácia pre program ERASMUS+

Akreditácia pre program ERASMUS+

Základné informácie Súkromné gymnázium Futurum získalo akreditáciu na Erasmus v rámci výzvy, ktorú realizovala národná agentúra SAAIC. Začiatok platnosti akreditácie: 1.február 2023. Koniec platnosti akreditácie: 31.december 2027. Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že žiadateľ /SG Futurum/ s cieľom rozvoja svojej organizácie vytvoril strategický…

Keep reading

Zmudri do škôl

Zmudri do škôl

Záleží nám na integrácii inovatívnych prvkov vo vzdelávacom procese, a preto sme sa s piatakmi zapojili do projektu “Zmúdri do škôl”, konkŕetne s témou: “Ako si nájsť prácu/brigádu”.Veríme, že dokážeme čo najlepšie prepojiť teóriu s praxou.

Keep reading