Na akej vysokej škole budem môcť študovať?

Na Slovensku je dosť možností výberu univerzity a odboru v tejto oblasti – od aplikovanej informatiky, učiteľstva, počítačového modelovania, cez hospodársku informatiku, vojenské informačné systémy, výrobné technológie,  po robotiku a kybernetiku.