Veronica Lacová (II.KA)

Gymnázium Futurum mi už v prvom ročníku dalo veľa. Priateľov, zážitky, skúsenosti. Za všetko som veľmi vďačná. A najmä za to, že mám možnosť naďalej zdokonaľovať svoju angličtinu. Vraciam to škole tým, že sa zapájam do rôznych školských aktivít, ale aj prácou v časopise, ktorá ma nesmierne napĺňa.