Zuzana Nemčíková

“Projektový manažment a procesné riadenie je súčasťou každého projektu. Tieto predmety sa v učebných osnovách stredných škôl nenachádzajú, preto sme veľmi radi, že študenti získajú skúsenosti z tejto oblasti už teraz.”