Čo sa naučím?

Teoretické vedomosti a najmä praktické zručnosti v oblasti moderných IT technológií za pomoci odborníkov z CANCOM využiteľné v globálnom IT prostredí, ako aj efektívne a plynule komunikovať v cudzích jazykoch.