Kde sa môžem po štúdiu zamestnať?

Okrem IT sektora môže absolvent svoje vedomosti uplatniť v rôznych odvetviach – automatizácia, robotika, medicína, právo, veda a výskum, stavebníctvo a iné. Uplatnenie je skutočne široké.