Tony Kalináč

Tony Kalináč

“Na škole sa mi veľmi páči uvoľnená atmosféra počas hodín. IT štúdium na FUTURUM som si vybral preto, lebo celý svet sa pomaly ale isto digitalizuje a chcem byť jeho súčasťou. Je super vidieť ako funguje práca v modernej IT spoločnosti už počas školy a čo všetko to obnáša, a zároveň je to niečo iné ako sa len učiť. Určite nás to pripravuje na našu profesionálnu budúcnosť.”

Keep reading

Andrea Hricová

Andrea Hricová

“To čím sme jedineční sú aj naše predmety. Sú to predmety Počítačové siete, Programovanie, Databázové systémy, Operačné systémy a novinka žiadaná na trhu práce, ktorým je predmet Public cloud. Na IT odbore študenti majú aj predmet Manažérske zručnosti, kde sa stretávajú s tímovou spoluprácou, kritickým myslením, budovaním projektov, aby boli pripravení na trh práce a prínosom v každej IT spoločnosti.”

Keep reading

Matúš Čopík

Matúš Čopík

“Jediný dôležitý faktor pre IT spoločnosti je know-how ľudí v našom regióne. Možnosť je sa spoliehať na klasické školstvo, alebo sa o to môžeme pričiniť sami, a sme veľmi radi, že sme našli partnera FUTURUM, s ktorým sme schopní rozvíjať odbor IT. Naša spolupráca dáva možnosť dostať najlepších študentov na IT, dať im kvalitnú teoretickú výučbu, spojiť to s praktickým vzdelávaním u nás v CANCOMe a zobrať ich už počas stredoškolského štúdia do sveta medzinárodnej globálnej spoločnosti kde vedia získavať prax a ďalej ju rozvíjať.”

Keep reading